Wynagrodzenie - Porady prawne Wrocław - Adwokat Edyta Szymczyk

Sprawdź warunki ustalania wynagrodzenia za pomoc prawną w Kancelarii Adwokackiej Edyty Szymczyk.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta następuje na podstawie zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. 

Wysokość wynagrodzenia jednorazowego, miesięcznego lub stawek godzinowych ustalana jest w trakcie konsultacji z Klientem i zależy od zakresu świadczonych usług oraz potrzeb Klienta. 

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od  200,00 zł netto.

Porady prawne Wrocław –

 tel. 504 052 358

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się ze mną!