Skuteczne odzyskiwanie długów Wrocław- Windykacja Adwokat Edyta Szymczyk

opened juridical book with hammer on wooden table, law concept

Kancelaria zapewnia skuteczne odzyskiwanie długów, pomagamy Klientom na każdym etapie postępowania. Minimalizujemy koszty.

Windykacja Adwokat Wrocław

Skuteczne odzyskiwanie długów Wrocław 

Szybko zmieniające się warunki funkcjonowania na rynku wymagają niekiedy niemal natychmiastowego zaangażowania środków finansowych bądź rzeczowych w pojawiające się przedsięwzięcie. Problem powstaje, gdy środki te są trudno egzekwowalne od dłużników. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów, świadczących o zasadności roszczenia, Kancelaria ustala procedurę dochodzenia, w razie konieczności zabezpiecza przedmiot roszczeń oraz reprezentuje Wierzyciela przed sądem. 

Pomagamy klientom indywidualnym i firmom szybko i sprawnie odzyskiwać należności z tytułu zaległości czynszowych, niezapłaconych faktur, kar umownych na każdym etapie postępowania: przedsądowym, sądowym i egzekucji komorniczej. Sporządzamy m.in. wezwania do zapłaty, pozwy w postępowaniach nakazowych i upominawczych.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się ze mną!